Podcasts

 I travel the world with my microphone to collect stories, experiences and specific solutions, all centred around the question ‘How can we keep metropolitan areas accessible in a sustainable way?’.

I make special podcast series for companies and governmental institutions and I am part of the Expert Podcast Network of Business News Radio (BNR) in Amsterdam.

 

In gesprek met Ton Venhoeven, architect/stedenbouwkundige over de Microcity als bouwsteen van de Stad van de Toekomst

Bij het werken aan de Stad van de Toekomst knelt de traditionele aanpak van mobiliteit en verkeersinfrastructuur. De laatste jaren worden makers van mobiliteitsbeleid dan ook geconfronteerd met een enorme verbreding van vraagstukken waar zij rekening mee moeten houden. De (gezonde) bodem, de fysieke netwerken, de vitale stad en de (circulaire) economie, een samenhangende structuur in die vier lagen levert uiteindelijk de wijk van de toekomst. Hoe gaan we zorgen dat dat allemaal goed gaat functioneren? Wat gaan we doen met het verkeer? Waarom maken wij nog mobiliteitsplannen separaat? We kunnen niet langer beginnen bij mobiliteit die op zichzelf staat, maar moeten beginnen bij die waaier aan vraagstukken die allemaal terechtkomen in de stad, bijna letterlijk in de straat.

In een korte serie van vier podcasten komen vier vakmensen aan het woord, die ieder vanuit hun eigen perspectief systeemdenken verbinden aan praktische oplossingen. Zij zijn ook te zien in de documentaire De Stad van de Toekomst – een blik op mobiliteit.

En hier luistert u alvast naar het uitgebreide interview met Ton Venhoeven stedenbouwkundige/architect bij Venhoeven CS over Microcity als bouwsteen voor de Stad van de Toekomst.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Joyce van den Berg, landschapsarchitect gemeente Amsterdam, over de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte en over de betekenis van bodem en water voor toekomstige mobiliteit

Bij het werken aan de Stad van de Toekomst knelt de traditionele aanpak van mobiliteit en verkeersinfrastructuur. De laatste jaren worden makers van mobiliteitsbeleid dan ook geconfronteerd met een enorme verbreding van vraagstukken waar zij rekening mee moeten houden. De (gezonde) bodem, de fysieke netwerken, de vitale stad en de (circulaire) economie, een samenhangende structuur in die vier lagen levert uiteindelijk de wijk van de toekomst. Hoe gaan we zorgen dat dat allemaal goed gaat functioneren?

In een korte serie van vier podcasten komen vier vakmensen aan het woord, die ieder vanuit hun eigen perspectief systeemdenken verbinden aan praktische oplossingen. Zij zijn ook te zien in de documentaire De Stad van de Toekomst – een blik op mobiliteit.

En hier luistert u alvast naar het uitgebreide interview met Joyce van de Berg landschapsarchitect gemeente Amsterdam over de integrale ontwerpmethode openbare ruimte en over de betekenis van bodem en water voor toekomstige mobiliteit.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Debbie Dekkers, innovatiemanager bij stedelijke innovatie gem Amsterdam, over de betekenis van sociale waarden voor innovatieve mobiliteit

Bij het werken aan de Stad van de Toekomst knelt de traditionele aanpak van mobiliteit en verkeersinfrastructuur. De laatste jaren worden makers van mobiliteitsbeleid dan ook geconfronteerd met een enorme verbreding van vraagstukken waar zij rekening mee moeten houden. De (gezonde) bodem, de fysieke netwerken, de vitale stad en de (circulaire) economie, een samenhangende structuur in die vier lagen levert uiteindelijk de wijk van de toekomst. Hoe gaan we zorgen dat dat allemaal goed gaat functioneren? Wat gaan we doen met het verkeer? Waarom maken wij nog mobiliteitsplannen separaat? We kunnen niet langer beginnen bij mobiliteit die op zichzelf staat, maar moeten beginnen bij die waaier aan vraagstukken die allemaal terechtkomen in de stad, bijna letterlijk in de straat.

In een korte serie van vier podcasten komen vier vakmensen aan het woord, die ieder vanuit hun eigen perspectief systeemdenken verbinden aan praktische oplossingen. Zij zijn ook te zien in de documentaire De Stad van de Toekomst – een blik op mobiliteit.

En hier luistert u naar het uitgebreide interview met Debbie Dekkers, innovatiemanager bij stedelijke innovatie team gemeente Amsterdam, over de betekenis van sociale waarden voor innovatieve mobiliteit

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Luca Bertolini professor urban planning UVA, over een ‘planologie’ voor de mobiele metropool van de toekomst

Bij het werken aan de Stad van de Toekomst knelt de traditionele aanpak van mobiliteit en verkeersinfrastructuur. De laatste jaren worden makers van mobiliteitsbeleid dan ook geconfronteerd met een enorme verbreding van vraagstukken waar zij rekening mee moeten houden. De (gezonde) bodem, de fysieke netwerken, de vitale stad en de (circulaire) economie, een samenhangende structuur in die vier lagen levert uiteindelijk de wijk van de toekomst. Hoe gaan we zorgen dat dat allemaal goed gaat functioneren? Wat gaan we doen met het verkeer? Waarom maken wij nog mobiliteitsplannen separaat? We kunnen niet langer beginnen bij mobiliteit die op zichzelf staat, maar moeten beginnen bij die waaier aan vraagstukken die allemaal terechtkomen in de stad, bijna letterlijk in de straat.

In een korte serie van vier podcasten komen vier vakmensen aan het woord, die ieder vanuit hun eigen perspectief systeemdenken verbinden aan praktische oplossingen. Zij zijn ook te zien in de documentaire De Stad van de Toekomst – een blik op mobiliteit.

En hier luistert u alvast naar het uitgebreide interview met Luca Bertolini professor Urban Planning UVA over een ‘planologie’ voor de mobiele metropool van de toekomst en welke waaier aan vragen beantwoord moet worden VOORDAT je aan verkeer toekomt.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Alexander van Altena over perspectieven op brede welvaart en effecten op mobiliteit (deel 1)

Alexander van Altena, nu adviseur (en voormalig directeur OV Min I en W en ex directeur strategie Prorail), schreef na maanden van eenzame opsluiting, monnikenwerk en interviews, een advies voor Min I en W over brede welvaart en effecten op mobiliteit. In dit gesprek komt echt de essentie aan bod.

Deel 1: Wat is brede welvaart? Wat is er zo nieuw aan? En waarom biedt het juist nu zo veel perspectief op mobiliteit? Wat is t verschil met MKBA maatschappelijke kosten en baten analyse, dat hadden we toch al?

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Alexander van Altena over perspectieven op brede welvaart en effecten op mobiliteit (deel 2)

Alexander van Altena, nu adviseur (en voormalig directeur OV Min I en W en ex directeur strategie Prorail), schreef na maanden van eenzame opsluiting, monnikenwerk en interviews, een advies voor Min I en W over brede welvaart en effecten op mobiliteit. In dit gesprek komt echt de essentie aan bod.

Deel 2: Brede welvaart wat kunnen we er nu mee? En waarom is het juist voor mobiliteit nu zo actueel?

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

12 treinen per uur: wat kunnen we leren van evenementdienstregelingen voor de dagelijkse situatie op het spoor? In gesprek met Jeroen van den Heuvel (NS) (deel 2)

De potentie van bestaand spoor: lessen uit evenementdienstregelingen, zoals 12 treinen per uur en >100.000 reizigers per dag bij de DGP F1 Zandvoort.

Welke zaken zijn over te nemen naar normale situatie en welke niet?

  • Ongelijkvloerse kruispunten en de capaciteit van de bovenleidingen
  • Analoge en digitale (ERTMS) sturing zodat treinen dichter op elkaar kunnen rijden
  • Reizigersgedrag en stationscapaciteit
  • RER (Parijs) versus Sprinters+Intercity’s (NL)
  • Lange en kortere treinen hoogfrequent

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

‘We bestellen onze eigen leefomgeving kapot’. Interview met Bram Kin senior onderzoeker logistiek HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen)

 

Sinterklaas en de besteleconomie draait over uren. Wat is nou het effect van alle bestelwagens op de leefbaarheid in de woonwijken en op de verkeersveiligheid in de straten? Hoeveel verschillende busjes van verschillende logistieke spelers komen er dagelijks door de woonwijken heen waar de kinderen fietsen wonen en leven en op welke tijdstippen? Hoe lang zijn bestelwagens in de woonwijken in de stad? en hoeveel bewegingen maken bestelwagens eigenlijk kris kras door de stad?

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Grand Prix of Koningsdag: Hoe organiseer je Veilig treinvervoer rond grote evenementen. Veilig? In gesprek met Jeroen van den Heuvel NS, specialist in crowd management op stations

Welke planning scenario’s moet je rekening mee houden als er treinen defect gaan, events eerder of later zijn afgelopen of als t gaat regenen? Hét voorbeeld dat het gruwelijk mis kan gaan met dodelijke slachtoffers, was bij de Love Parade in Duisburg in 2010. Anno 2023 gaat het heel anders en is crowd management op stations een randvoorwaarde voor grote sportevenementen en feestjes.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Nieuw Publiek vervoer in Zeeland? In gesprek met Harry van der Maas gedeputeerde in provincie Zeeland

Na 18 uur amper traditioneel OV meer in Zeeland? Slechts 2% van de Zeeuwen neemt OV nog?  Wanneer is de ondergrens bereikt? Na 2 lezingen, 10 dagen zelf rondreizen en bijna 9 maanden af en aan onderzoek in Zeeland, ging ik in gesprek met gedeputeerde Harry van der Maas provincie Zeeland.

Het werd dus geen standaard interview maar een gesprek waarbij de rollen omgedraaid werden en de gedeputeerde mij ging interviewen.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Even bellen met Nico over … de directe en indirecte uitgaven en inkomsten van het Rijk op mobiliteit (deel 5)

Wat als je deze fiscale lappendeken aan regels rond mobiliteit nu gaat bekijken tov de totale begroting van het Rijk? En wat als je de directe inkomsten en uitgaven van het Ministerie I en W vergelijkt met de totale begroting van het Rijk? Auto de melkkoe? Welke indirecte inkomsten en uitgaven en relaties zien we niet of moeilijk in de begroting? Hoeveel geld wordt er überhaupt eigenlijk aan wegen, aan OV en andere dingen besteed? Mobiliteitsfonds? Groeifonds? Normale begroting I en W?

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Even bellen met Nico over … de ‘poppenkast’ aan fiscale maatregelen: STOMP principe (deel 4)

We bespreken het zogenaamde STOMP principe; actieve en milieuvriendelijke mobiliteit eerst. Maar wordt dat ook fiscaal ondersteunt? Als je besluit in eigen land op wandelvakantie te gaan, krijg je dan fiscaal voordeel? En wat als je gaat wandelen naar je werk? Je voelt al aan waar dit naar toe gaat. Ander voorbeeld: als mensen hun benzine auto verkopen en een elektrische auto aanschaffen krijgen ze € 4.000 subsidie. Maar gebeurt dat ook als ze een E-bike kopen en daarmee naar hun werk gaan? Na deze podcast weet je het antwoord op de vraag of ons fiscaal systeem het mobiliteitsbeleid ondersteunt.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Even bellen met Nico over …. de lappendeken aan fiscale mobiliteitsmaatregelen: Impact van Nico’s artikel in Telegraaf (deel 3)

In een uitgebreid Telegraaf interview pleitte Nico voor versimpeling van het fiscale stelsel. Daarover is nu een motie aangenomen door de hele 2de kamer. Wat doet Nico van Paridon allemaal achter en voor de schermen? En waarom is het goed dat de OV chipkaart vervangen wordt? Terugkijkend is die pas echt niet meer van deze tijd! Maar ook uitgebreid aandacht voor de Weense integrale “geen gezeik pas” voor alle inwoners, voor 1 euro per dag! Een uitzending met veel inhoud en plezier, een aanrader!

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Even bellen met Nico over …. de lappendeken aan fiscale mobiliteitsmaatregelen: Het kan zoveel simpeler (deel 2)

Stel dat we OV studentenkaart afschaffen? Hallo Nico ben je er nog, zeg jij dit nu….. ‘Ja ja Geert EN alle andere fiscale cadeautjes op auto’s ook, gewoon alles versimpelen. En welke oplossing zie je daarvoor terugkomen? Is dit voorbeeld al een keer uitgebreid door verschillende hoogleraren benoemd zoals Prof Bert Wee TU Delft en hoogleraar Erik Verhoef VU Adam? We gaan een denkexperiment aan om fiscale domein echt simpeler te maken, met een vrij radicaal idee.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Internationaal treinreizen plannen boeken en reizen via Interrail (deel 1 Matthijs Westerveld)

Hoe makkelijk is het om internationale treinen te plannen en boeken en betalen via Interrail? In deel 1 heb ik mijn camera man Matthijs Westerveld van Amsterdam naar Lissabon en terug laten reizen met een camera om zijn ervaring van het plannen boeken en reizen van Amsterdam naar Lissabon vast te leggen op camera. In dit uitgebreide interview ook het achtergrond verhaal wat de video niet gehaald heeft.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Even bellen met Nico over …. de lappendeken aan fiscale mobiliteitsmaatregelen (deel 1)

We willen met u een ontdekkingsreis maken om langs alle rare prijsprikkels in het mobiliteitssysyeem te reizen door de ogen van vrachtwagenchauffeurs, fietsers, wandelaars, automobilisten en OV reizigers. Een open source onderzoek voor niet fiscalisten DOOR niet fiscalisten, die WEL verstand hebben van mobiliteit, en misschien net als u zoveel vreemde zaken tegenkomen in de fiscale kerstboom, dat we die gezamenlijk gaan onderzoeken.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

The best selected essay: ‘Future of public transport’ from Hugo Odijk and Tim de Ridder (TU Delft)

Every year in the advanced public transport course at TU Delft, students write an essay on the future of mobility and public transport. Passenger. This year, Hugo Odijk and Tim de Ridder were selected as the winners. Listen to their ideas to offer high quality public transport at national, regional and local levels, complemented by active and shared modes.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Hoe gaat Rotterdam voldoen aan klimaat doelstelling op mobiliteit? Aan het woord Maarten van Biezen voorzitter klimaattafel Rotterdam

Welke stappen zijn er in Rotterdam al genomen op het gebied van mobiliteit om klimaatdoelstellingen te halen? En wat zijn de grootste uitdagingen? En behelst dit alleen CO2 reductie doelstelling of wordt direct gekeken naar een gezondere en veiligere manier van bewegen in en om de stad? Aan het woord Maarten van Biezen voorzitter van de klimaattafel in Rotterdam, maar vooral al 20 jaar expert op gebied van veranderingen op weg naar meer duurzaam vervoer vanuit talloze verschillende bedrijven, ngo’s en overheid.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Unieke manier van stadsrevisie in Heerlen in gesprek met stedenbouwkundige/kunstenaar Michel Huisman

Uniek project Atelier Stadsrevisie in Heerlen, Michel Huisman: ‘Zet de mensen die arbeid vertegenwoordigen en die nu aan de kant staan, niet alleen in de sociale wacht, maar betrek ze bij concrete projecten in de stad. Zodat mensen wat kunnen doen voor de eigen stad, mensen sociaal zich gehoord voelen en concreet resultaat in eigen stad realiseren, waar ze zelf gelukkig van worden EN direct voor de mensen in de stad geluk veroorzaken’

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

‘Unieke transformatie in wijken waar het zelden over gaat’. In gesprek met Peter Bertholet directeur Parkstad Limburg

‘Het zijn eigenlijk 2 verhalen door elkaar heen’, vertelt Peter Bertholet directeur Parkstad Limburg

1) Gemiddeld 7 jaar minder leven in deze wijk en dat is shocking en proberen we op alle vlakken, sociaal, woningen, veiligheid, onderwijs,  te veranderen.

2) Na 50 jaar is de blik hier nu echt voorruit en is de situatie veel en veel beter dan in de jaren 90, dus het tij is echt aan het keren en de echte situatie op straat veranderd.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Sharing mobility: competing or completing public transport in cities? New essay TU of Delft with Monica van Luven and Stavros Xanthopoulos

Is sharing mobility competing or completing public transport in cities? New essay with many practical examples with Monica van Luven, Stavros Xanthopoulos and assistant prof Niels van Oort, from the Smart Public Transport Lab of Delft University of Technology. The essay was rated by chairman Saskia Kluit and director Freek Bos of ROVER, as the best paper from a traveler’s perspective.

Demand responsive transport

Shared bicycles+transit

Smart Public Transport Lab @ TU Delft

Subscribe for free via iTunes or Spotify

‘Umsteigen auf elektro Mobilität ‘ Journalist Marten Hahn interviewte mich über veränderungen in Mobilität in den Niederlanden

Diese folge des Metropolitan Mobility Podcast ist auf deutsch und etwas anders als üblich.

Warum? Journalist Marten Hahn interviewte mich bei mir zu Hause in Zandvoort über veränderungen Mobilität in den Niederlanden. Sein Podcast mit dem Titel: ‘Radfharerland Niederlande: Umsteigen auf elektro’ mit verschiedenen niederländischen Experten, gibt einen sehr guten Überblick über die veränderungen im Bereich Mobilität in den Niederlanden.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

De uitdagingen van Limburg met Lennard van Damme (Provincie Limburg)

Op onderzoek in de stedelijke regio van Limburg, reisde ik 5 dagen met de fiets door o.a. Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht. Aan de keukentafel in Maastricht ga ik in gesprek met Lennard van Damme, een geboren Zeeuw maar al 20 jaar werkzaam als ambtenaar bij provincie Limburg. Waarover? De echte uitdagingen qua woningmarkt en mobiliteit, de Randstelijke bril en de bijzondere eigenschappen van deze stedelijke regio.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Celebrating Cycling Cities with Geert and Chris

Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) discuss the Celebrating Cycling Cities event that took place on the first of June, the best practices they encountered while interviewing mobility experts from all over the world, and with whom they would like to speak next.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Demetrio Scopelliti on Why Milan’s Children are Playing on the Streets Again

“Designing public space is designing for the unexpected.” Demetrio Scopelliti (Director of Urban Planning and Public Space, city of Milan) speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) about the Piazze Aperte and Strate Aperte Plan that changed the streets and squares of Milan. They talk about how introducing a ping pong table brings people together, how you (urban) plan for the unexpected and how the city of Milan built 60 kilometers of cycling track in a year.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Barcelona Superblocks: A livable city through low-traffic zones

“I think it is impossible to be against Superblocks.” Silvia Casorran (Deputy Chief Architect at the Barcelona City Council) and Patrick Kappert (member of neighbourhood organisation Collective Superblock Poblenou) speak with Geert Kloppenburg about the Superblocks of Barcelona. They discuss how the Superblocks started, why everyone is talking about Superblocks and how living in a Superblock changed their lives.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Karen Vancluysen on Innovation

How can local governments deal with new (technological) innovations? Karen Vancluysen (Secretary General of Polis Network) speaks with Geert Kloppenburg about the Governance of Innovation. They discuss how the Polis Network helps to share cities best practices, the Mobility as a Service practice of Ghent and how Covid-19 has created a momentum for change.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Erik Verroen, Topspecialist Rijkswaterstaat: Grootschalige bussystemen op de ringwegen van Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, echt kansrijk op korte termijn!

Topspecialist Erik Verroen van Rijkswaterstaat geeft aan dat de huidige manier van omgang met de ringwegen van Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam niet langer houdbaar is. In deze podcast spreekt hij met Geert Kloppenburg over zijn visie op een meer dynamisch en collectief gebruik van snelwegen rondom de grote steden, hoe je kan sturen op bezettingsgraad en de combinatie met deelauto.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Lopen: het ondergeschoven kindje van mobiliteit

Wist je dat er 11 miljoen Nederlanders wandelen voor hun plezier? In deze aflevering spreekt Geert Kloppenburg met Ankie van Dijk (Directeur Wandelnet) en Annemieke Molster (stedenbouwkundige en schrijver van ‘Loop!’) over het ondergeschoven kindje van de mobiliteit: lopen. Ze bespreken waarom lopen eigenlijk helemaal niet zo goed geregeld is als we vaak denken, waarom de statistieken wandelaars slecht meenemen en wat er eigenlijk allemaal op de stoep staat.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Henna Hovi on Winter Cycling in Helsinki

“I tend to dress for the occasion I’m going to, not for the bicycle trip” Henna Hovi, urban planner and cycling specialist for the city of Helsinki speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett about Helsinki’s Bicycle Action Plan, the challenges and benefits of being a winter cycling city and the tips and tricks they are learning in the Handshake Project.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Rotterdam: Not a Typical Dutch Cycling City

“Rotterdam is maybe the most American like city of the Netherlands” Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (DCE) speak to urban planner José Besselink and cycling specialist Bart Christiaens of the municipality of Rotterdam. They speak about what makes Rotterdam different from other Dutch cities and why it is hard for people to cross the big river that divides the city.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Walther Ploos van Amstel over de digitale voorwaarden voor gezonde stadslogistiek

In deze speciale en spontane podcast spreken Carin ten Hage en Geert Kloppenburg met Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam). Ze spreken over welke voorwaarden er gesteld moeten worden aan het digitale domein om de stadslogistiek slim en gezond te maken. Daarbij kijken ze naar oplossingen zoals het reguleren van het bouwvervoer (1/3e van het logistiekvervoer in de stad!). En spreken ze over hoe we bestaande data slim in kunnen zetten.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Floris Alkemade over de kunst van verandering

‘’Vergrijzing kan een enorme maatschappelijke potentie hebben.’’ Geert Kloppenburg en Alexander van Altena spreken met rijksbouwmeester Floris Alkemade over waarom verandering eigenlijk helemaal niet radicaal is. Wat gebeurt er als je met andere ontwerpprincipes naar mobiliteit gaat kijken? En hoe kunnen we buitenwijken inrichten voor de mobiliteit van de toekomst?

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Safe and Dangerous Roads | Biking through Berlin | Part 2

This is the second episode in which Geert Kloppenburg bikes through Berlin with the chair of the German Cycling Association (ADFC) Burkhard Stork and his Berlin colleague Carolina Mazza. They cycle on one of the new cycle lanes and on dangerous roads. Geert meets with Bernhard Ensink (Mobycon) to discuss the pop-up handbook.

Find the video of Geert biking through Berline here.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Greg Marsden on Covid-19 as Catalyst for Sustainable Mobility Policies

“We have a chance to try to engineer some of the better bits of this.” Is covid-19 offering us the chance to radically change our behaviour and help us to comply with the Paris Agreement? Geert Kloppenburg and Alexander van Altena discuss this question and multiple solutions with professor Greg Marsden (University of Leeds).

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Roland Kager over Bohemian Rapsody in de verkeerskunde

‘De grootste bottleneck in het openbaar vervoer is, volgens de data, het natransport.’ Geert Kloppenburg spreekt met mobiliteitsadviseur en data-analist Roland Kager (Studio Bereikbaar) over het probleem van tweede fietsen op stations, wat dat betekent voor de ov-fiets en waarom de focus van de verkeerskunde op de forens onterecht is.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Anna Garrett on Copenhagen’s Cycle Superhighways

“If you build proper infrastructure, people are going to use it and they are willing to cycle more than five kilometers.” Anna Garret, project leader at Cycle Superhighways, speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) about how cycle superhighways are getting people out of their cars and about how the world’s two top cycling countries, Denmark and the Netherlands, do have a different cycling culture.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Will Norman on Designing London’s Streets for People

“We need to design our streets for people, rather than designing them for cars.” Will Norman, the walking and cycling commissioner of London speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) about low traffic neighbourhoods, how London is dealing with covid-19, and why Will Norman doesn’t let his children see his twitter feed.

In the podcast Will Norman states that there are 22km pop up lanes done and 50km under construction. However, at this moment it is already 60km done and 30km under construction!

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Best practices | The BRT system of Rouen

 

Geert Kloppenburg traveled to Rouen to see first-hand the changes they made by introducing their new BRT system. BRT expert Sebastian Holstein (Transdev) shows him around and they discuss the changes in the modal split, the benefits of a priority lane and how to solve the problem of the left turn if there is a bus priority lane in the middle.

Do you want to see what they are talking about? Check out the video we made about the BRT system of Rouen here.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Bas Eickhout on the EU’s best practices and limits

Bas Eickhout, member of the European Parliament for GreenLeft speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) about the focus of the European Union on cars, why it is hard to limit the co2-emissions of airplanes, and the role of the European Parliament by the promotion of cycling.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

30 miljoen passagiers met slechts 300 bussen | een bijzondere verhaal uit Groningen

Nadat twee geplande tramlijnen definitief gecanceld werden in 2012, kostte het minder dan twee jaar om één van de meest vernieuwende bussystemen van het land op te zetten. Ingenieur Erwin Stoker (OV-bureau Groningen Drenthe) vertelt alles over het ontstaan, de stand van zaken en toekomst van dit BRT-systeem in Groningen.

Wil je weten hoe het Groningse BRT-systeem eruit ziet? Kijk hier onze korte video.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Compilatie aflevering ‘Radicaal herontwerp mobiliteit in Amsterdam’ met Geert Kloppenburg & Carin ten Hage

Compilatie aflevering ‘Radicaal herontwerp mobiliteit in Amsterdam’ met Geert Kloppenburg & Carin ten Hage

In de negende en laatste aflevering van de serie A Radical Redesign for Amsterdam, bespreken Carin ten Hage en Geert Kloppenburg de afgelopen afleveringen. Wat voor antwoorden krijg je als je mobiliteit experts van over de hele wereld vraagt: ‘Wat als je het hele mobiliteitssysteem van Amsterdam radicaal zou kunnen herontwerpen? Wat zijn voorwaarden die we moeten stellen aan het digitale domein?’

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Pop-up Bike Lanes | Biking through Berlin | Part 1

This is the first episode in which Geert Kloppenburg bikes through Berlin with the chair of the German Cycling Association (ADFC) Burkhard Stork and his Berlin colleague Carolina Mazza. And the first episode of the Metropolitan Mobility Podcast in German. They cycle on a new pop-up bike lane and discuss how Berlin is trying to become more cycle friendly.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Maurits van Hövell: van walkietalkies naar het Operationeel Mobiliteitscentrum

In de achtste aflevering van de serie A Radical Redesign for Amsterdam, spreken Carin ten Hage en Geert Kloppenburg met Maurits van Hövell (Johan Cruijff Arena). Hoe houdt je een wijk met de drie grootste evenementenlocaties van het land, bereikbaar en veilig?

A Radical Redesign for Amsterdam wordt gemaakt in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Robin Chase on the value of space

“I like to put all cars in one category: are you a vehicle that moves in the city? If you are a vehicle that moves in the city, everyone is paying the same thing, for parking, for moving during congestion periods.” In the sixth episode of A Radical Redesign for Amsterdam, Geert Kloppenburg and Carin ten Hage speak with entrepreneur Robin Chase (ZipCar, Veniam) about how the shared mobility principles can help to regulate platforms and the role that excess capacity can play for a municipality.

A Radical Redesign for Amsterdam is produced on behalf of the municipality of Amsterdam.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Marleen Stikker over data en de commons (deel 2)

“Het nieuwe narratief, in mijn ogen, moet gaan over dat mensen weer grip op hun eigen omgeving krijgen.” In de vijfde aflevering van de serie A Radical Redesign for Amsterdam, deel 2 van het gesprek van Carin ten Hage en Geert Kloppenburg met internetpioneer Marleen Stikker (Waag). Ze spreken over de rol van gemeentes in de strijd om data en het belang van commons.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Jill Warren on the European Bike Boom

Co-CEO Jill Warren of the European Cyclist’s Federation speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) about what the cycling industry could learn from the automotive industry, the work of the ECF, the Covid-10 measures tracker and where to find long distance cycling routes through Europe.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Marleen Stikker over data en strijd (deel 1)

“Heel veel mensen hebben er ook niets van willen snappen: ‘Dat doen de jongens van de ICT wel voor mij’.” Wat is de rol van data in de toekomst van mobiliteit? Moet er op publiek gegenereerde data ook publiek toezicht zijn? In de vierde aflevering van de serie A Radical Redesign for Amsterdam spreken Carin ten Hage en Geert Kloppenburg met internetpioneer Marleen Stikker (Waag).

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Laura Dierenfield on Cycling in the Heart of Texas

“We often shunned these temporary pop-ups because a day or two days to us is a lot of effort for not a lot of return. But now it’s so different.” Active transport manager Laura Dierenfield (City of Austin) speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) about the influence of covid-19 on transportation in Austin (Texas), the Healthy Streets Initiative, and the benefit of study tours.

This episode is a collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Burkhard Stork on the future of cycling in Germany

“In the majority of countries the idea that cyclists should cycle between cars and do not need real own infrastructure, is still dominant.” Burkhard Stork, director of the German Cycling Association (AFDC) speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) about the influence of vehicular cycling on the German bike infrastructure and how building a Dutch cycling network with American speed will shape the future of German cycling.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Niels van Oort on the bike-transit combination

“What is funny about the bike-transit combination is that, on the one hand, it is complementary to each other but it is also competitive.” Niels van Oort, co-director of the Smart Public Transport Lab speaks with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett about his research on shared bikes and the bike-transit combination.

The discussed articles can be found here: https://bit.ly/2XIZBXV

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Thalia Verkade over haar ontdekkingsreis in de wereld van mobiliteit

“De publieke ruimte is bijna alleen maar om doorheen te gaan, in plaats van om er te zijn.” In deze podcast gaat Geert Kloppenburg in gesprek met journalist Thalia Verkade over haar ontdekkingsreis in de wereld van mobiliteit. Samen met professor Marco te Brömmelstroet (Universiteit van Amsterdam) schreef zij het net verschenen boek ‘Het recht van de snelste’.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Sofia Ranchordás on Inclusive Mobility

“Mobility as a Service provides more mobility options to those that already have a lot of options.” Geert Kloppenburg and Carin ten Hage speak with Professor Sofia Ranchordás (University of Groningen) on how a municipality can inclusively redesign its mobility structure, the need for more social transportation and why transport poverty is invisible for most policymakers.

The paper “Smart Mobility and Transport Poverty: A Right to Urban Mobility?” (2020) can be found here: bit.ly/2yuB6UE

A Radical Redesign for Amsterdam is produced on behalf of the municipality of Amsterdam.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Carlo Ratti on Redesigning Mobility Systems

“Data today is very interesting because it can help us to understand dimensions of the city that we couldn’t understand just a few a years ago.” Geert Kloppenburg and Carin ten Hage discuss how to imagine a radical redesign of a city, as well as the role of data in such a redesign, with Carlo Ratti, director of MIT Senseable City Lab.

A Radical Redesign for Amsterdam is produced on behalf of the municipality of Amsterdam.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Carlo van de Weijer over een Radicaal Herontwerp van Amsterdam

“Als je een stad compleet nieuw in zou richten, dan zou je van de voetganger en van de fietser uit moeten gaan”. Carlo van de Weijer, Managing Director Eindhoven AI Systems (TU Eindhoven) bespreekt met Geert Kloppenburg en Carin ten Hage de pizza-economie en over waarom de zelfrijdende auto geen oplossing is voor de schaarse ruimte in de stad.

A Radical Redesign for Amsterdam wordt gemaakt in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

Professor of Public Transport Graham Currie on Change

“Change never really happens that quickly, however if you were to take a ten year perspective on your life and look at what changed in that period, you would be pretty amazed at how much had occurred.” Graham Currie, Professor of Public Transport at Monash University (Melbourne, Australia) speaks with Geert Kloppenburg about how we can bridge the gap between university and industry, why it is so hard to change the mobility industry, and why driverless cars are not the change that we are looking for.

World Transit Group Clearinghouse website: https://www.worldtransitresearch.info/
Public Transit Research Group website: http://publictransportresearchgroup.info/

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Kent Lundberg on Access for Everyone in Auckland

“What would it mean if we actually treated pedestrians as we did motorways?” Urban planner Kent Lundberg (MRCagney) in conversation with Geert Kloppenburg and Chris Bruntlett (Dutch Cycling Embassy) on Auckland’s city center masterplan ‘Access for Everyone’ and more.

For more information on A4E: https://www.aucklandccmp.co.nz/

This episode was made in collaboration with the Dutch Cycling Embassy.

Subscribe for free via iTunes or Spotify

Cycling through Paris with the Deputy Mayor of Paris, Christophe Najdovski

‘Banning cars in Parisian tunnels to make way for cyclists, a miracle?’ In this podcast, I cycle through Paris with Christophe Najdovski, the deputy mayor, to get at street level view of what Paris is doing making and why they are making this massive change.
(To not only listen, but also see how we cycle through Paris, go to www.geertkloppenburg.nl/visuals)

Subscribe for free via iTunes or Spotify

In gesprek met Daan Zandbelt stedebouwkundige

“1 miljoen extra woningen: gewoon extra weilanden volbouwen of hoogbouw in huidige steden, toch meneer Zandbelt?”, vraag ik.  De rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt ligt uitgebreid zijn interessante visie over toekomstige stedenbouw.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Ton Venhoeven stedebouwkundige

“De stad van de toekomst kan gerealiseerd worden met veel minder verkeer en vervoer”, aldus de ex rijksadviseur infrastructuur. Hoe dan? Luister deze interessante podcast met nieuwe inzichten vanuit internationaal en nationaal perspectief.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Walther Ploos van Amstel (HvA/VU Amsterdam)

‘1 op de 6 diesel bestelwagens in de stad, kan morgen gewijzigd worden naar lichtere en kleinere elektrische voertuigen’. Walther Ploos van Amstel lector city logistics (HvA) licht in deze podcast een vernieuwend onderzoek toe ‘hoe’ om te gaan met de explosie van goederen.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Jan van Selm over Metro’s op asfalt in Randstad

Met ruim 30 jaar ervaring geeft Jan van Selm, directeur DOVA, uitgebreid toelichting op de ontwikkeling van OV in Nederland en de kansen voor Bus Rapid Transit systeem (HOV of Metro op asfalt) in de Randstad. 1 rijstrook op A1, A9, A4, A12 en A2 en t beroemde rondje Randstad is er.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Pier Eringa directeur Prorail

De crux vraag komt in laatste stuk van t gesprek tijdens het world metro congres in Bilbao: de rentabiliteit van t Nederlandse spoor moet echt omhoog, maar hoe? Reis je mee met Pier Eringa directeur Prorail en luister naar openhartige gesprek?

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met Mirjam Borsboom directeur Dutch Cycling Embassy

Net terug uit Bogota met premier Mark Rutte, vertelt de bevlogen ingenieur Mirjam Borsboom, directeur van Dutch Cycling Embassy, in dit boeiende gesprek uitgebreid over de enorme potentie van onze Hollandse fietscultuur als echt nieuwe export product in het buitenland.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify

In gesprek met ondernemer Robbert Lohmann 2getthere

Vanaf metrohalte Rotterdam Kralingse Zoom, gaan straks zelfrijdende elektrische shuttles  ook door het gewone verkeer rijden. Aan het woord Robbert Lohmann die als pionier en ondernemer boeiend vertelt over 15 jaar ervaring met zelfrijdende shuttles in de praktijk.

Abonneer je GRATIS via iTunes of Spotify