Wat is de ontwikkeling qua groei geweest van Metropoolregio Amsterdam van circa 1916 tot 2040? Na bijna 50 rapporten over verleden, heden en toekomst plannen, heb ik meerdere visualisaties opgeleverd.