“Geen lijvige rapporten meer en zeker niet op basis van verouderde verkeersmodellen!”
“Maar wat dan wel?”, vroeg ik.
“Niet een aannemelijk toekomst voorspellen, maar een wenselijk toekomst ontwerpen” vertelde architect/stedenbouwkundige Walter Dresscher bij onze eerste ontmoeting.
Dat vond ik ook! Samen ontwerpen en verbeelden we toekomstvisies.